Veiligheidskeuring

 

 

 

VCM keurmeester:

De ARBO wetgeving schrijft voor dat alle arbeidsmiddelen "van de wieg tot het graf" aantoonbaar veilig moeten zijn. Door een doeltreffende periodieke beoordeling (keuring) van de machines kan hieraan worden voldaan. De keuringen moeten dan wel uitgevoerd worden door iemand die daarvoor deskundig is.

Middels de cursus VCM keurmeester kunnen de praktische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van keuringen aan machines in de groene sector verkregen worden en de vereiste deskundigheid aangetoond worden.